Monika

Monika Lisiecka – doradca biznesowy, strateg biznesowy, trener biznesu, trener metody Points of You®, coach, ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekonomii społecznej i NGO. W codziennym życiu wykorzystuje wiedzę Instruktora Jogi dla dzieci w wieku przedszkolnym-wczesnoszkolnym. W pracy zawodowej wspieram przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe w rozwijaniu swoich pomysłów biznesowych, projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz przedsięwzięć społecznych odpowiadających na wyzwania społeczne. Ponadto interesuję się rozwojem osobistym i realizuję działania, w których łączę swoje kompetencje coachingowe i trenerskie z umiejętnościami pracy z obrazem. Medytuję od kilku lat, co wzbogaca mnie jako człowieka. Dla mnie medytacja jest czasem poświęconym sobie, spotkaniem ze swoimi myślami, emocjami, pragnieniami, uczuciami. W medytacji odnajduję spokój ducha i wyciszenie, które pozwala mi wzmocnić uważność, wrażliwość i radość życia. Praktykuję również medytację rodzinną, która włącza członków mojej rodziny do chwili skupienia i otwarcia się na siebie, innych ludzi oraz otaczający świat. Oprócz tego, dzięki medytacji rodzinnej budujemy wzajemny szacunek do siebie, harmonię i bliskość, co pozwala nam realizować wspólne marzenia i dostrzegać to co najwartościowsze w naszym życiu.